ارایه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
۲۶ام آبان ۱۳۹۶ سورن

حسینقلی زاده, رضوان, خرازی, کمال, بازرگان, عباس, ابیلی, خدایار. (۱۳۹۰). ارایه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱(۴), ۱۷-۳۰٫

رضوان حسینقلی زاده; کمال خرازی; عباس بازرگان; خدایار ابیلی. “ارایه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی”. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱, ۴, ۱۳۹۰, ۱۷-۳۰٫

حسینقلی زاده, رضوان, خرازی, کمال, بازرگان, عباس, ابیلی, خدایار. (۱۳۹۰). ‘ارایه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی’, سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱(۴), pp. 17-30.

حسینقلی زاده, رضوان, خرازی, کمال, بازرگان, عباس, ابیلی, خدایار. ارایه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۱۳۹۰; ۴۱(۴): ۱۷-۳۰٫


مطالب پیشنهادی