تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی
۲۶ام آبان ۱۳۹۶ سورن

حاتمی, جواد, قربعلی, اکرم, بی جن خان, فاطمه. (۱۳۹۰). تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱(۴), ۴۹-۶۰٫

جواد حاتمی; اکرم قربعلی; فاطمه بی جن خان. “تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی”. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱, ۴, ۱۳۹۰, ۴۹-۶۰٫

حاتمی, جواد, قربعلی, اکرم, بی جن خان, فاطمه. (۱۳۹۰). ‘تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی’, سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱(۴), pp. 49-60.

حاتمی, جواد, قربعلی, اکرم, بی جن خان, فاطمه. تفاوت در الگوی تخصیص توجه در دانشجویان ایرانی، آسیای شرقی و اروپایی: یک مطالعه مقدماتی. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۱۳۹۰; ۴۱(۴): ۴۹-۶۰٫


مطالب پیشنهادی