یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر
۲۷ام آبان ۱۳۹۶ سورن

علی پور, احمد, سیفی, محمد یاسین. (۱۳۹۰). یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱(۴), ۷۳-۸۹٫

احمد علی پور; محمد یاسین سیفی. “یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر”. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱, ۴, ۱۳۹۰, ۷۳-۸۹٫

علی پور, احمد, سیفی, محمد یاسین. (۱۳۹۰). ‘یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر’, سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۴۱(۴), pp. 73-89.

علی پور, احمد, سیفی, محمد یاسین. یادآوری و قضاوت درباره فراوانی کلمات هیجانی و خنثی در دانشجویان راست برتر و چپ برتر. سورن پینت روان شناسی و علوم تربیتی, ۱۳۹۰; ۴۱(۴): ۷۳-۸۹٫


مطالب پیشنهادی