بازی با سایه ها برای کودکان
۱۹ام آذر ۱۳۹۶ سورن

بازی با سایه ها برای کودکان

بازی با سایه ها برای کودکان بدین صورت میباشد که باید سایه تصویر مورد نظر را تشخیص دهند.

در این بازی تعدادی تصاویر بهمراه سایه جود دارد که باید از کودکان بخواهیم تا سایه مربوط به هر شی یا

حیوانات و یا حشرات و … بیابد و بهم وصل کند.

بازی تمرین مهارتی و خلاقیت کودکان

بازی با سایه ها برای کودکان

بازی با سایه ها برای کودکان

سایه های هر موجودو پیدا کن و بهم وصل کن

بازی با سایه ها برای کودکان

سایه های حیوانات وحشی

بازی با سایه ها برای کودکان

سایه حشرات

بازی با سایه ها برای کودکان

 

سایه های مربوطه را بهم وصل کنید

بازی با سایه ها برای کودکان

 

بازی با سایه ها برای کودکان

بازی با سایه ها برای کودکان بازی با سایه ها برای کودکان بازی با سایه ها برای کودکان

بگردو سایه تصاویر اشکال هندسه رو پیدا کن

بازی با سایه ها برای کودکان بازی با سایه ها برای کودکان بازی با سایه ها برای کودکان بازی با سایه ها برای کودکان

سایه کشتی هارا پیدا کن و بهم متصل کن

بازی با سایه ها برای کودکان

سایه ها مربوط به کدام حیوانات میباشند

بازی با سایه ها برای کودکان

تاریخ ارسال : ۱۸ام آذر ۱۳۹۶

بازدید : ۱۰ بازدید


مطالب پیشنهادی