سورن پینت | تست شخصیت آیزنک
۲۵ام آذر ۱۳۹۶ سورن

این ازمون همزمان سه وجه شخصیتی دروغگویی، برون گرایی و روان رنجور خویی شما را می سنجد. این آزمون توسط هانس آیزنگ، روانشناس بریتانیایی ساخته شد که از اعتبار علمی بسیار بالایی برخوردار می باشد. نسبت به جملاتی که در این آزمون در اختیار شما قرار می گیرد جواب بلی یا خیر بدهید

به تمامی سوالات پاسخ نداده اید.


مطالب پیشنهادی