نقش سالمندان در بحران ها را نادیده نگیریم!
۲ام دی ۱۳۹۶ سورن

این کارشناس ارشد سلامت سالمندان تصریح کرد: برخلاف تصور همگان، سالمندان می‌توانند در مدیریت بحران و کمک رسانی به سایر افراد جامعه می‌توانند نقش بسیار پررنگ و مهمی داشته باشند.
احمدی عنوان کرد: وجود ویژگی‌های مثبتی همچون تجربیات مختلف در افراد سالمند جامعه، باعث می‌شود سالمندان بتوانند در بحران‌های مختلف حمایت‌های مالی و عاطفی ویژه‌های را برای افراد خانواده‌هایشان فراهم آورده و باعث کاهش بار مشکلات بر دوش فرزندانشان بشوند.

وی گفت: سال‌ها زندگی و تجربه بحران‌های مختلف، سالمندان را تبدیل به الگو‌هایی از تاب آوری و منبعی برای دانش عملی و روحیه دادن به سایر افراد جامعه تبدیل می‌کند و سالمندان در برابر مصائب مختلف قوی‌تر بوده و می‌توانند از فرزندان و خانواده‌هایشان حمایت کنند.
احمدی اظهار کرد:سالمندان به کار‌های داوطلبانه و خیرخواهانه علاقمند بوده و هم اکنون هم درصد بالایی از خیرین جامعه افراد سالمند  هستند و آن‌ها می‌توانند در وقوع بحران به طور داوطلبانه به عموم مردم جامعه خدمت رسانی کنند.

وی افزود:نگهداری از نوه‌ها و کودکان فامیل یکی از کار‌های مورد علاقه سالمندان بوده و با توجه به رابطه خوبی که می‌تواند بین کودک و فرد سالمند بوجود آید، خانواده‌ها می‌توانند وظیفه مراقبت و نگهداری از کودکانشان را به افراد سالمند خانواده سپرده و خود به انجام سایر کارهایشان بپردازند
این کارشناس ارشد سلامت بیان کرد: همه مواردی که به آنها اشاره کردیم تنها زمانی انجام پذیر است که جامعه و مردم قبل از فرارسیدن دوره سالمندی، بفکر توانمندسازی افراد بوده و سالمندانی سالم را در جامعه پرورش دهند و با توجه به تعبیر سونامی سالمندی در ایران، طرح و برنامه این گروه‌ها را  باید یک ضرورت دانست‌.

متولیان سلامت جامعه سالمندان را دریابند
احمدی گفت: دولت‌ها و سازمان‌هایی همچون وزارت بهداشت که متولی سلامت جامعه هستند در این بین نقش مهم و کلیدی را بر عهده داشته و باید زمینه‌های داشتن سالمندانی سالم و کارا را فراهم سازند.
وی افزود: نهاد‌های حمایتی همچون بهزیستی بایستی برنامه‌های مختلفی را برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و از جمله سالمندان را در برنامه‌های سازمانیشان بگنجانند تا شاهد جامعه‌ای سالم باشیم.
احمدی در پایان گفت: سالمندی مرحله‌ای از زندگی است که با برنامه ریزی متولیان می‌توانیم شاهد کیفیت زندگی و سلامت در این گروه‌ها باشیم.


مطالب پیشنهادی