شعر کودکانه روز پرستار
۴ام دی ۱۳۹۶ سورن

شعر کودکانه روز پرستار

شعر کودکانه روز پرستار برای واحدکار پیش دبستانی

شعر کودکانه روز پرستار

پرستار

توی پرستاری نمونه ست

در کل دنیا عمه زینب

حس می کنم سخت است کارش

زیرا سر کار است هر شب

او با نگاه مهربانش

مثل ستاره می درخشد

چون دوست دارد تا به بیمار

لبخند شادی را ببخشد

یک هدیه می گیرم برایش

امسال در روز پرستار

روزی که می آید به دنیا

یکه عمه خوب و فداکار

یحیی علوی فرد

**********************
شعر کودکانه پرستار

دیشب شب بدی بود
بسیار بدتر از بد
زیرا که تب به جانم
یک تیر آتشین زد
می سوخت مثل کوره
تا صبح پیکر من
دستی نبود اما
از لطف بر سر من
تب بود و درد هم بود
مادر نبود اما
تا با محبّت خود
تسکین دهد دلم را
اما نه، یک نفر بود
در آن سیاهی شب
وقتی که او می آمد
می رفت از تنم تب
از کوشش پرستار
شب شد چو روز روشن
امروز خوب خوبم
تب رفته از تن من
**********************
پرستار

او پرستاراست

شبها بیدار است
با مهربانی
فکر بیمار است
او مهربان است
شیرین زبان است
مثل فرشته
در آسمان است
چراغی در دست
می گیرد هر شب
همیشه دارد
لبخندی بر لب
سر تا پا سفید
می پوشد لباس
رنگ لباسش
مثل گل یاس
او به بیماران
دوا می دهد
با مهربانی
غذا می دهد
او پرستاراست
شبها بیدار است

*واقدی
**********************
وقتی در بیمارستان

خسته ، تنها ، ناتوان

انسان بیماری هست

در انتظار درمان

فرشته ای می آید

به او دوا می دهد

همراه دکترکم کم

او را شفا می دهد

پرستاراست نام او

کارش در بیمارستان

دلسوز است و فداکار

فرشته ای مهربان

امروز هم روز اوست

یعنی روز پرستار

خدایا او را سالم،

برای ما نگه دار

روز ولادت آن،

بانوی پاک،زینب

شده روز پرستار

مبارک باشد این روز

بر هر پرستار امروز

خندان باشند و سالم

پرستاران همه روز
**********************
شعر روز پرستار

نشسته ای تو بیدار

کنار تخت بیمار

چه قدر مهربانی

فرشته ای، پرستار

شاعر: شکوه قاسم نیا

تاریخ ارسال : ۴ام دی ۱۳۹۶

بازدید : ۲ بازدید


مطالب پیشنهادی