قصه کودکانه خرگوش با هوش
۱۱ام دی ۱۳۹۶ سورن

قصه کودکانه خرگوش با هوش

در جنگل سر سبز و قشنگی خرگوش باهوشی زندگی می کرد . یک گرگ پیرو یک روباه بدجنس هم همیشه

نقشه می کشیدند تا این خرگوش را شکار کنند . ولی هیچوقت موفق نمی شدند .

یک روز روباه مکار به گر گ گفت : من نقشه جالبی دارم و این دفعه می توانیم خرگوش را شکار کنیم.

گرگ گفت : چه نقشه ای ؟

قصه کودکانه خرگوش با هوش

قصه کودکانه خرگوش با هوش

 

روباه گفت : تو برو ته جنگل ، همانجا که قارچهای سمی رشد می کند و خودت را به مردن بزن .

من پیش خرگوش می روم و می گویم که تو مردی . وقتی خرگوش می آید تا تو رو ببیند تو بپر و او را بگیر .

گرگ قبول کرد و به همانجائی رفت که روباه گفته بود .

روباه هم نزدیک خانه خرگوش رفت و شروع به گریه و زاری کرد .

با صدای بلند گفت : خرگوش اگر بدونی چه بلائی سرم آمده و همینطور با گریه و زاری ادامه داد ،

دیشب دوست عزیزم گرگ پیر اشتباهی از قارچ های سمی جنگل خورده و مرده اگر باور نمی کنی برو خودت ببین .

و همینطور که خودش ناراحت نشان میداد دور شد .

خرگوش از این خبر خوشحال شد پیش خودش گفت برم ببینم چه خبر شده است .

 

قصه کودکانه خرگوش با هوش

قصه کودکانه خرگوش با هوش

 

او همان جائی رفت که قارچهای سمی رشد می کرد . از پشت بوته ها نگاه کرد و دید گرگ پیر روی

زمین افتاده و تکان نمی خورد .

خوشحال شد و گفت از شر این گرگ بدجنس راحت شدیم . خواست جلو برود و نزدیک او را ببیند اما

قبل از اینکه از پشت بوته ها بیرون بیاید پیش خودش گفت :‌ اگر زنده باشد چی ؟ آنوقت مرا یک لقمه

چپ می کند .

بهتر است احتیاط کنم و مطمئن شوم که او حتما مرده است .

بنابراین از پشت بوته ها با صدای بلند ، طوریکه گرگ بشنود گفت : پدرم به من گفته وقتی گرگ

میمرد دهنش باز می شود ولی گرگ پیر که دهانش بسته است .

گرگ با شنیدن این حرف کم کم و اهسته دهانش را باز کرد تا به خرگوش نشان بدهد که مرده است .

 

قصه کودکانه خرگوش با هوش

قصه کودکانه خرگوش با هوش

 

خرگوش هم که با دقت به دهان گرگ نگاه می کرد متوجه تکان خوردن دهان گرگ شد و فهمید که گرگ زنده است .

بعد با صدای بلند فریاد زد : ای گرگ بدجنس تو اگر مرده ای پس چرا دهانت تکان می خورد .

پاشو پاشو باز هم حقه شما نگرفت . و با سرعت از آنجا دور شد .

 

قصه کودکانه خرگوش با هوش

منبع:بیتوته

تاریخ ارسال : ۱۰ام دی ۱۳۹۶

بازدید : ۷ بازدید


مطالب پیشنهادی