شعر کودکانه ماه و ماهی
۱۳ام دی ۱۳۹۶ سورن

شعر کودکانه ماه و ماهی

ماهی تو خواب خوش بود

خواب ستاره می دید

زیر لحاف آبیش

یواش یواش می خندید

ستاره ای رو ابرا

نگاش به ماهی افتاد

اومد اومد پایین تر

تو حوض آبی افتاد

ماهی بیدار شد از خواب

برق ستاره رو دید

دمش رو هی تکون داد

این ور و اون ور پرید

منبع:تبیان
تنظیم: شهرزاد فراهانی

شاعر : شکوه قاسم نیا

تاریخ ارسال : ۱۱ام دی ۱۳۹۶

بازدید : ۱۰ بازدید


مطالب پیشنهادی