روز‌های پایانی تا بزرگترین ماراتن علمی را اینگونه سپری کنید
۲۸ام خرداد ۱۳۹۷ سورن

امیر زنده نام مشاور تحصیلی درباره نحوه جمع بندی دروس اظهار کرد: جمع بندی در روز‌های باقی‌مانده تا کنکور با توجه به فرصت کم و استرس زیاد داوطلبان باید از دقت و حساسیت خاصی برخوردار باشد؛ اولین اصل از مطالعات جمع بندی شده و مفید، پرهیز از جسته گریخته خوانی است.
بسیاری از داوطلبان به دلیل افزایش میزان استرسشان و وجود افکار مزاحم از قبیل اینکه بسیاری مطلب مانده که باید دوره کنم یا اینکه شاید بسیاری از مطالب را فرصت نکنم دوره کنم به صورت جسته گریخته در روز‌ها مطالعه می‌کنند که این کار‌اصلا درست نیست و مطالعات جسته گریخته باعث تشتت افکار‌می شود.

این مشاور تحصیلی دومین اصل مهم در رعایت مطالعات جمع بندی شده را استفاده از‌محتوی کم‌حجم است دانست و گفت: خلاصه نکات، جزوات خلاصه شده، لیست مطالب مهم و محتوی‌های یادآوری از این قبیل، بسیار مفید است و توصیه می‌شود دانش آموزان حتما از این گروه محتوا‌ها استفاده کنند.

زنده نام با اشاره به اینکه خلاصه‌ها در یادآوری مطالب کامل باشد و افزایش سرعت در روند مطالعات کمک کننده است، بیان کرد: اصل سوم در مطالعات جمع بندی استفاده روزانه و مرتب از تمرین‌ها و تست‌ها است. براساس این اصل تمامی دانش آموزان باید هرروزه درباره حداقل پنج موضوع درسی تمرین و تست لازم داشته باشند که با توجه به سطح مهارت و توانایی خود از ۵ موضوع منتخب تعداد تست‌ها را انتخاب کنند؛ بدیهی است که تعداد زیاد انتخاب تست باعث می‌شود که دانش آموز تا اخر وقت مطالعه نتواند به تمامی کار‌های خود برسد و استرسش بیشتر می‌شود.

مطالب کم حجم را در این روزها مطالعه کنید

زنده‌نام اظهار کرد: نکته بعدی که دانش آموز باید درباره این روز‌ها توجه داشته باشد در رعایت و درک راه حل‌های کوتاه پاسخ به سوال هاست و همانطور که می‌دانید یک سوال می‌تواند بیش از یک راه حل پاسخگویی داشته باشد بنابراین دانش آموز موظف است که کوتاهترین و موثرترین راه حل را فرابگیرد.

دانش آموزان حتما باید در این ایام مواظب رعایت اصول علمی و بهداشتی در مطالعات باشند؛ مطالعه و نور مناسب، استراحت‌های مفید، پرهیز از یکجا نشستن‌های طولانی، مطالعه در مکان‌های آرام و کم صدا، پرهیز از مکالمات استرس آور با دیگران از اهم وظایفی است که دانش آموزان هنگام مطالعات جمع بندی شده باید توجه کنند.

زنده نام گفت: یک موضوع دیگر را هم مدنظر داشته باشند این است که مطالعه هر‌نکته جدید می‌تواند هم موثر و هم در همان حال مضر باشد! درک نکته جدید وقتی مفید است که دانش آموز سطح علمی مناسبی داشته و اصطلاحا در درس خود قوی است پس نکات جدید کمک بیشتری می‌کند، اما اگر‌دانش‌آموزی ضعیف با انواع نکات جدید آشنا شود این عمل می‌تواند موجب افزایش استرس شده و یادگیری تمامی این‌نکات هرکدام نیازمند صرف وقت زیاد و زمان زیاد در مطالعه خواهد شد که با توجه به فرصت کم شاید این کار شایسته نباشد پس بهتر است دانش آموزان بیشتر سرگرم تسلط بر‌مطالبی که بلد هستند باشند.
 


مطالب پیشنهادی